Protecţia datelor cu caracter personal


 

Operatorul e-shop-ului preturi-minunate.ro Petr Javořík, IČO: 76018334, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00, se obligă să vă protejeze confidenţialitatea şi datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.. 677/2001 MO., privind protecţia datelor cu caracter personal şi modificările aduse altor legi, în varianta în vigoare. Această declaraţie conţine toate informaţiile privind măsurile pe care le luăm în vederea protejării datele cu caracter personal ale clienţilor noştri.

Accesând şi utilizând site-ul web pretiru-minunate.ro, vă exprimaţi acordul cu procedeele de obţinere şi utilizare a informaţiilor descrise în această declaraţie.

 

Obţinerea de informaţii

La cumpărarea de produse vă putem solicita date cu caracter personal, cum ar fi prenumele şi numele, adresa, e-mail sau telefonul. Nu aveţi obligaţia să ne oferiţi aceste informaţii, însă fără ele, nu vom fi în măsură să vă punem la dispoziţie serviciile noastre şi să vă livrăm produsele dorite.

 

Utilizarea informaţiilor

Informaţiile obţinute de la dvs. le vom utiliza pentru a vă livra mărfurile pe care le-aţi comandat şi pentru a vă trimite buletine informative interesante, în format electronic.

 

Datele dvs. sunt în siguranţă la noi

Operatorul e-shop-ului preturi-minunate.ro - Petr Javořík, IČO: 76018334, se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 se obligă să asigure securitatea datelor dvs. cu caracter personal şi să împiedice stocarea şi utilizarea neautorizată a acestora. Respectăm pe deplin toate prevederile legale care reglementează utilizarea acestor tipuri de date.